Instal·lacions de calderes i estufes de biomassa per a la climatització d’habitatges, indústria o equipaments municipals.

Tipus d’instal·lacions

Estufes

Instal·lem tot tipus d’estufes de pellet i llenya per a habitatges, ja sigui per escalfar aire com per escalfar circuits d’aigua per a calefacció.

Calderes

Instal·lem calderes per a particulars, industries i/o espais públics

Manteniments que oferim:

Servei tècnic:

Servei tècnic d’estufes i calderes de pellet i biomassa de les marques Edilkamin, Oköfen, Vigas, Easypell.

Així com també podem oferir servei de reparació i manteniment en altres marques, consulteu-nos.

També oferim el manteniment i reparació de calderes de biomassa industrials de gran format.

Manteniments programats amb contracte per a pariculars, industries o equipaments municipals:

  • Revisió anual segons Reglament RITE.
  • Neteja completa anual.
  • Mà d’obra i desplaçament de la neteja i revisió incloses.
  • Servei preferent en horari laboral.
  • Nº whatsapp per urgencies.
  • Dte del 15% en recanvis.
  • Tracte directe i personal, sense centraletes.

Contacte amb nosaltres per mes informació