Petita eòlica

Instal·lem petits molins de vent per a carregar bateries en instal·lacions autònomes. Aquest sistema és adequat en llocs ventosos i en combinació amb instal·lacions fotovoltaiques autònomes.

 

Per a instal·lacions autònomes es pot aconseguir una ajuda de l’ICAEN de fins al 30% del cost de la instal·lació.

Translate »