Rubió

Ubicació: Rubió, Anoia

Tipologia: Instal·lació caldera de pellets per ACS i calefacció

Descripció: Instal·lació caldera de pellets per ACS i calefacció en masia de vivenda habitual 50Kw.
 

 

Tornar enrere