Rocafort

Ubicació: Rocafort, Bages

Tipologia: Instal.lació fotovoltaica autònoma

Descripció: Instal.lació fotovoltaica aïllada de 1,1Kw per a vivenda d’ús habitual.
 

 

Tornar enrere