Manresa

Ubicació: Manresa, Bages

Tipologia: Instal·lació caldera policombustible

Descripció: Instal·lació caldera policombustible llenya (flama invertida) + pellet 24Kw en vivenda unifamiliar.
 


 

Tornar enrere