Manteniments

Girasol, Recursos en Energies Renovables és una empresa mantenedora d’instal·lacions d’energies renovables. Estem autoritzats pel Departament d’Indústria per fer manteniments d’energia solar tèrmica, fotovoltaica, biomassa i de qualsevol altre tipus d’instal·lació de calefacció i electricitat.

Energia Solar Tèrmica

Estem especialitzats en manteniments d’instal·lacions d’energia solar tèrmica en blocs pisos i d’instal·lacions industrials en poliesportius i piscines. Més de 3500 pisos distribuïts en 150 instal·lacions de comunitats de veïns de Manresa, Terrassa, Sabadell, Barcelona, Sant Joan Despí, St. Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Súria, Sallent, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, han gaudit del l’energia solar tèrmica gràcies al nostre manteniment.

Normativa: segons la Instrucció 4/2008 SIE , referent al manteniment de les instal·lacions, la Secretaria d’Indústria i Empresa obliga que totes les instal·lacions hagin de tenir un Certificat Anual de Manteniment ITE-6.

Montseny1_retoc   Montseny, Vallès Oriental

Energia Solar Fotovoltaica

Realitzem manteniments d’instal·lacions fotovoltaiques autònomes i de connexió a xarxa.

Montseny1_retoc   Manresa, Bages

Biomassa

Portem el manteniment d’instal·lacions domèstiques i industrials de biomassa.

girasol_biomassa   Sta. Maria d’Oló, Bages

Energia eòlica

Realitzem manteniments d’instal·lacions eòliques de petita potència.

 girasol_biomassa  Rubió, Anoia

Geotèrmia

Portem el manteniment d’instal·lacions de geotèrmia.

brucardes   St. Fruitós de Bages, Bages

Baixa Tensió

Realitzem manteniments de baixa tensió de Pàrkings, Instal·lació d’enllaç i Serveis Comuns en comunitats de veïns.

Segons el Decret 363/2004 del 24 d’Agost, és obligatori tenir un contracte de manteniment de baixa tensió en els següents casos:

a.- Garatges amb més de 25 places.
b.- Edificis de vivendes amb potència màxima admissible superior a 100kW

En el cas dels garatges de més de 25 places, la Generalitat farà una inspecció periòdica cada 5 anys i, en el cas dels edificis de vivendes amb potència màxima admissible superior a 100 kW, cada 10 anys.

En la resta de casos, tot i no ser obligatori, recomanem tenir un contracte de manteniment, per evitar el deteriorament i avaries de la instal•lació de baixa tensió.

Veure projectes