Recuperació d’aigües

Instal·lem sistemes de recuperació d’aigües residuals i de pluja.

Els sistemes de recuperació d’aigües residuals tracten les aigües grises i negres mitjançant basses i plantes. Aquests sistemes no utilitzen cap tipus d’energia convencional i són totalment ecològics. L’aigua un cop tractada es pot reutilitzar i fer-la servir per al reg. Donem un certificat per a passar la inspecció de l’Ajuntament i de l’ECA.

Els sistemes d’aigua de pluja recuperen l’aigua que cau a la teulada o en camins. Aquesta aigua es pot fer servir per al reg o per us domèstic si es tracta correctament.

 recuperació d'aigües   Òdena, Anoia

 recuperació d'aigües   Rajadell, Bages

Veure projectes