Energia solar fotovoltaica

Instal·lem plaques solars fotovoltaiques de connexió a xarxa i autònomes. Recomanem fer una instal·lació de connexió a xarxa en llocs on ja arriba l’electricitat de xarxa. Les instal·lacions autònomes les recomanem només en llocs on no hi arriba l’electricitat de xarxa.

Les instal·lacions de solar fotovoltaica de connexió a xarxa són molt rentables. Actualment les instal·lacions de 20 kW s’amortitzen en 7,2 anys.

DIGITAL IMAGE   Almodóvar del Campo, Cuidad Real

Per a instal·lacions autònomes es pot aconseguir una ajuda de l’ICAEN de fins al 30% del cost de la instal·lació.

Veure projectes