Biomassa

Instal·lem sistemes de calefacció amb biomassa. Distingim tres tipus de calefacció amb biomassa: calderes de biomassa (estella, pellets, pinyol d’oliva, clofolla d’ametlla i llenya), estufes de biomassa (pellets o llenya) i llars de foc (pellets o llenya).

. Calderes de biomassa: Serveixen per escalfar habitatges o indústries. El combustible que utilitzen és estella, pellets, pinyol d’oliva, clofolla d’ametlla o llenya. Per consums elevats de combustible i substitució de gas propà o gas-oil són molt rentables. Amortització a partir de 4-5 anys.

. Estufes de biomassa: Serveixen per escalfar vivendes o petites indústries. El combustible que utilitzen és pellets o llenya. Són molt rentables quan substitueixen electricitat, gas-oil o gas propà. Amortització a partir de 2-4 anys.

. Llars de foc: Serveixen per escalfar vivendes. Recomanem que siguin tancades i d’alt rendiment. Són molt rentables quan substitueixen electricitat, gas-oil o gas propà. Amortització a partir de 2-4 anys.

Per a instal·lacions autònomes es pot aconseguir una ajuda de l’ICAEN de fins al 30% del cost de la instal·lació.

Podem classificar-les segons els tipus de combustible que usen:

Pellets:

Restes de fusta premsada i amb forma granulada i homogènia, amb unes condicions d’humitat i poder calorífic ben definides. La matèria prima acostuma a provenir de restes d’indústria de la fusta o de neteges forestals.

fotopellets

 

 

 

 

 

Estella:

Es tracta de fusta estellada a una mida suficient per tal que la caldera pugui treballar-hi correctament, té una mida més gran que els pellets però inferior a 10 cm. L’avantatge radica en què els propietaris forestals interessats poden fabricar-se ells mateixos el seu combustible. (Si es vol també poden cremar pellets).

pellets

 DSCN0478_

DSCN0480_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Màquina estelladora propietat de: Productes Forestals de la Catalunya Central, SCCL

 

Pinyol d’oliva

Es tracta del pinyol de les olives. Aquest és triturat i assecat. És més econòmic que el pellet però embruta més les calderes. En segons quines instal·lacions és molt aconsellable.

Clofolla d’ametlla

És la clofolla de l’ametlla. És més econòmic que el pellet i es pot utilitzar en segons quines instal·lacions.

Llenya

Existeixen diversos models de llars de foc o calderes molt eficients tan per escalfar l’ambient com per a més a més escalfar l’aigua calenta sanitària i la calefacció.

 

Veure taula d’amortitzancios  amort1

Veure projectes