solar térmica

Energia solar tèrmica

Instal·lem sistemes d’energia solar tèrmica per a vivendes, blocs de pisos, poliesportius i piscines. Fem instal·lacions que funcionen amb termosifó o amb circulació forçada.

Recomanem la instal·lació de plaques solars tèrmiques a tothom que vulgui escalfar l’aigua calenta sanitaria de forma ecològica o augmentar el confort de la piscina.

Tipus d’instal·lacions:

Vivendes i multivivendes

Instal·lacions per al subministrament d'aigua calenta sanitària en edificis i en cases unifamiliars, ja sigui amb plaques solars tipus planes o també amb sistemes de alt rendiment tipus tubs de vuit.

Administració pública

Instal·Lacions per a la producció d'aigua calenta sanitària i/o calefacció en pavellons poliesportius, piscines..

Els nostres projectes

Translate »