Energía Solar Fotovoltàica

Energía Solar Fotovoltàica

Energia Solar Fotovoltaica

Instal·lem plaques solars fotovoltaiques de connexió a xarxa i autònomes. Recomanem fer una instal·lació de connexió a xarxa en llocs on ja arriba l’electricitat de xarxa. Les instal·lacions autònomes les recomanem només en llocs on no hi arriba l’electicitat de xarxa. Les instal·lacions de connexió a xarxa son molt rentables. Actualment les instal·lacions de 20 kW s’amortitzen en 7,2 anys.Per a instal·lacions autònomes es pot aconseguir una ajuda de l’ICAEN de fins al 30% del cost de la instal·lació.

Instal·lem plaques solars fotovoltaiques de connexió a xarxa i autònomes. Recomanem fer una instal·lació de connexió a xarxa en llocs on ja arriba l’electricitat de xarxa. Les instal·lacions autònomes les recomanem només en llocs on no hi arriba l’electicitat de xarxa.

Les instal·lacions de connexió a xarxa son molt rentables. Actualment les instal·lacions de 20 kW s’amortitzen en 7,2 anys.

Per a instal·lacions autònomes es pot aconseguir una ajuda de l’ICAEN de fins al 30% del cost de la instal·lació.

Translate »