aerotermia

Aerotèrmia

Instal·lem sistemes d’aerotèrmia per a climatitzar (escalfar o refredar) vivendes o locals
industrials. Aquestes instal·lacions funcionen mitjançant una bomba de calor que quan
escalfa transfeix escalfor de la terra a dins de casa i quan refreda inverteix el sentit.

Avantatges de l’aerotèrmia

Eficiència
Fàcil instal·lació
Estalvi
Translate »